Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Korišćenje CHMOD

Kako koristiti CHMOD preko FTP-a

 

Šta je CHMOD?

 

Chmod je Unix komanda uz pomoć koje menjamo dozvole nad fajlovima i direktorijumima tj. Folderima. Postoje tri moda: read (dozvola čitanja), write (dozvola upisa) i execute (dozvola startovanja). Svaka od ove tri dozvole se mogu uključiti ili iskljključiti za svaki fajl na serveru.

 

Kako da koristite CHMOD preko FTP-a?

 

Kada preuzmete i startujete neku FTP klijent aplikaciju potrebno je da se konektujete na server (za korisničko ime / username i lozinku / password možete koristiti one koje koristite da se prijavite na svoj cPanel)

Kada se jednom konektujete potrebno je da pronađete fajl ili direktorijum kojem želite da promenite dozvole. U našem primeru koristićemo public_html/cache folder da promenimo dozvole (ova promena će važiti i za poddirektorijume koji se nalaze u cache direktorijumu)

 

 

Desnim mišem kliknite na cache direktorijum. Kada to uradite pojaviće Vam se meni. Kliknite na Properties

 

 

Kada ovo budete uradili otvoriće Vam se novi prozorčić koji će u sebi imati odeljak pod nazivom Permissions. Promenite vrednosti ovog odeljka tako da odgovara uputstvu aplikacije koju ste instalirali ili želite da instalirate na server. U našem primeru promenićemo dozvole na 750