Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

WordPress - dodavanje plugin-ova

Instalacija WordPress Plugin-ova / dodataka

 

Plugin-ovi /dodatci su posebni programi koji dodaju funkcionalnost Vašem sajtu. Veoma često, kako bi ste intalirali neki plugin potrebno je samo da ga smestite u folder wp-content/plugins. Jednom kada je plugin instaliran možete ga aktivirati/deaktivirati po želji.

 

 

Veoma često je instalacija Plugin-ova u WordPress-u jednostavna operacija. Uobičajena procedura je da se plugin stavi u folder wp-content/plugins i da se aktivira preko administracionog kontrolnog panela.

 

Od WordPress-a 2.7 i novije možete instalirati plugin direkto iz administracionog kontrolnog panela. Ukoliko imate plugin na svom računaru potrebno je da idete na Plugins → Add New. Izaberite plugin arhivu i obeležite. Posle toga sve što treba da uradite je da kliknete na Install Now.

 

Uklanjanje plugin-a je takođe jedostavan proces. Sve što treba da uradite je da izbrišete odgovarajući folder koji sadrži plugin koji želite da uklonite (wp-content/plugins/vasplugin treba da uklonite direktorijum vasplugin)