Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

 

Ovo je detaljno uputstvo kako da podesite svoj Outlook klijent da radi sa vašim mail nalogom

 

Korak 1. Otvorite Outlook i kliknite na meni Tools. Izaberite E-Mail Accounts …

Korak 2. Izaberite opciju Add a new e-mail account. Kliknite na “Next”

 

Korak 3. Izaberite tip naloga koji želite da kreirate: POP3/IMAP

 

Korak 4. Popunite Internet E-mail Settings na sledeći način

Your name: Vaše ime kako će se pojaviti u formi FROM

E-Mail Address: Vaša email adressa npr. you@yourdomain.com

Incoming Mail Server: ukucajte naziv svog domena (u nasem primeru yourdomain.com)

Outgoing mail Server (SMTP) : ukucajte naziv svog domena (u nasem primeru yourdomain.com)

Username: you@yourdomain.com

Password:  Vaša lozinka

 

Korak 5. Kliknite na dugme More Settings

Izaberite tab Outgoing Server i odštiklirajte opciju My outgoing Server (SMTP) requires authentication.

Izaberite i opciju Use same settings as my incoming server

 

Korak 6. Izaberite tab Advanced

 

Ovde možete izabrati ukoliko želite da ostavite kopiju email-ova na serveru ili ne.