Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Outlook Express

Email klijenti : Microsoft Outlook Express


 

Pratite upustvo ispod kako bi ste podesili svoj Outloook Express klijent da radi sa Vašim email nalogom:


 

Korak 1. Startujte Outlook Express i kliknite na meni Tools. Izaberite opciju Accounts.

Korak 2. Kliknite na Add account i izaberite Mail

Korak 3. Ukucajte svoje ime onako kako će se ono prikazivati u polju “From”

Korak 4. Ukucajte email adresu koji će drugi koristiti kad Vam šalju poštu

Korak 5. Dolazni mail server (Incoming Mail server POP/IMAP) : vasdomen.com

Outgoing mail server : vasdomen.com

Podesite SMTP port na 25

Korak 6. Username : ukucajte pun email nalog npr. ime@vasdomen.com

Korak 7. Kliknite na dugme Finish

Korak 8. Kliknite jednom na novokreirani nalog i izaberite opciju Properties. Idite na tab Servers i izaberite opciju My server requires authentication

Ukoliko koristite POP3 izaberite tab Advanced i odštiklirajte opciju Leave a copy of messages on server a zatim kliknite na OK.

Obratite pažnju da proverite dolazne poruke na Vašem novom nalogu. Veoma često se dešava da mail počne da šalje email tek kad prvo primi poruku u sanduče