Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Email Filtriranje

Email filtriranje

 

Filtriranje Email-a /eng. Mail filtering Vam omogućava da izaberete mail koji sadrži izvesne fraze, rečenice i druge ismbole koje opet možete odbaciti ili te mail-ove proslediti na mail sanduče po Vašoj želji.

 

Korak 1. Kako bi ste pristupili filtriranju na nivou korisnika potrebno je da odete na opciju User Level Filtering na glavnoj cPanel stranici.

 

Korak 2.  Kliknite na Mange Filters pored naloga na koji želite da dodate filter.

 

 

Korak 3. Da dodate novi filter, kliknite na opciju Create a new filter.

 

 

Korak 4. U polju Filter Name ukucajte naziv filtera

Korak 5. U opciji Rules trebate odabrati pravila /rules koji mail treba pseduje kako bi bio filtriran.

 

 
 

Korak 6. U padajućem Meniju Actions trebate izabrati koja operacija će biti upotrebljena kada mail-u odgovara pravilo koje ste izabrali.

 

 

Korak 7. Kako bi ste aktivirali filter potrebno je da kliknete na opciju Activate.

 

 

Filtiranje na nivou naloga / Account Level Filtering

 

Account Level Filtering je identičan filtiranu na nivou korisnika stom razlikom što se filtriranje obavlja na nivou kopletnog domena tj. Važe identična pravila za sve naloge koje imate na sistemu.