Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

cPanel - Portovi

cPanel Portovi 

 

Veoma često se dešavaju problemi HTTP zahteva ka nestandardnim portovima. cPanel funkcioniše na portu 2082 i do njega možete doći jednim od sledeća tri načina: 

- http://vasdomen.com:2082

- http://vasdomen.com/cpanel

ili 

- http://cpanel.vasdomen.com

 

Ukoliko imate uključen firewall na svom računaru on možda neće dozvoliti pristup sajtovima van porta 80. U takvim slučajevima koristite poslednju opciju tj. http://cpanel.vasdomen.com 

Ukoliko želite da proverite da li su portovi blokirani uradite sledeće: 

Ukoliko koristite Windows operativni sistem

1. Kliknite na Start

2. Kliknite Run

3. Ukucajte komandu cmd

4. U konzoli kucajte: vasdomen.com 2083

5. U konzoli kucajte: vasdomen.com 2082

Ukoliko koristite Linux uradite sledeće:

1. Startujte Linux/Mac konzolu

2. Ukucajte: telnet vasdomen.com:2082

3. Ukucajte: telnet vasdomen.com:2083

 

Ukoliko port nije blokiran dobićete liniju sličnu ovoj :

Trying IP_servera (npr. 10.10.1.5)

Connected to servername.com.Escape character is '^]'.

Drugačiji rezultati značiće da su portovi blokirani i da morate koristiti http://cpanel.vasdomen.com kako bi ste pristupili svom panelu