Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Menadžer fajlova / File Manager

Menadžer fajlova / File Manager

 

File Manager Vam omogućava da preko HTTP protokola, umesto FTP-a, upravljate svojim fajlovima.  Možete dostaviti, preuzeti, izbirsati ili promeniti bilo koji fajl na svom cPanel nalogu. Takođe, File Manager Vam omogućava da promenite dozvole na nekom fajlu.

 

Kako pristupiti File Manager-u ?

 

Kako bi ste pristupili ovom programu potrebno je da u cPanel-u u sekciji Files izaberete ikonicu File manager.

 

Kada to uradite bićete u mogućnosti da izaberete direktorijum koji želite da otvorite preko File Manager-a

 

File Manager će Vam otvoriti sledeći prozor

 

Kreiranje direktorijuma

 

Direktorijumi su veoma zgodan način da organizujete svoje fajlove a samim ti i optimizacija sajta može u mnogome biti olakšana. Većina sajtova ima poseban direktorijum image/ koji služi isključivo za skladištenje fotografija.

 

Korak 1. Kliknite na link New Folder

 

Korak 2. Ukucajte naziv domena i lokaciju na kojoj želite da se isti napravi.

Korak 3. Kliknite na dugme Create New Folder. Novi direktorijum će se kreirati na izabranoj lokaciji.

 

Dostavljanje fajlova na server / Upload

 

Možete da počnete sa dostavom fajlova preko File Manager-a onda kada kliknete na dugme Upload.

 

 

Korak 1. Izaberite folder u koji želite da dostavite fajlove.

Korak 2. Kliknite na ikonicu Upload

Korak 3. Kliknite na Browse dugme

Korak 4. Potražite i duplim klikom označite fajl koji želite da dostavite na server. Upload/dostava će automatski biti pokrenuta.

Korak 5. Ponovite istu proceduru za svaki fajl koji želite da dostavite.

Korak 6. Kliknite na Owerwrite existing files  dugme ukoliko želite da stari fajl na serveru zamenite sa onim koji se nalazi na Vašem računaru.

 

Takože možete da preuzmete /Download svih fajlova sa servera na Vaš računar koristeći Download opciju.

Takođe, možete da kopirate ili pomerate fajlove iz jednog foldera u drugi koristeći Copy/Move opciju.

 

Kreiranje novog fajla

 

Za manje fajlove je dosta jednostavnije ukoliko se oni kreiraju na samom serveru nego da se dostave /Upload na server sa Vašeg računara.

 

 

Kako bi ste kreirali novi fajl pratite sledeća upustva

 

Korak 1. Kliknite na link Create New File

Korak 2. Ukucajte ime fajla koji želite da bude kreiran. Obratite pažnju da fajlu date ispravnu ekstenziju. Na primer za html fajlove naziv fajla treba da ima html ekstenziju npr. Index.html

Korak 3. Izaberite destincaiju gde fajl treba biti kreiran i kliknite na Create New File.

 

Izmena / edit Fajlova na serveru

 

Editovanje fajlova preko File Manager-a služi kako bi smo odmah izmenili delove sajta bez potrebe da se sa lokalnog račlunara uploaduje tj. dostavi nova verzija fajla koji treba da bude na samom sajtu. Ova opcija je veoma pogodna za male izmene dok je za veće izmene ipak bolje uraditi upload novog fajla.

Korak 1. Idite u direktorijum gde se fajl nalazi

Korak 2. Kliknite na fajl

Korak 3. Izaberite opciju Edit koja se nalazi na gornjem meniju prozora. Ova operacija će otvoriti novi prozor sa sadržajem fajla

Korak 4. Izmenite fajl

Korak 5. Kliknite na dugme Save Changes kad ste završili sa izmenom.

 

Kako da otvorite zapakovanu arhivu?

 

Arhivirane fajlove možete otvoriti uz pomoć opcije Extract.

 

 

Takođe, možete da arhivirate fajlove na serveru koristeći opciju Compress. Potrebno je samo klikom obeležiti fajlove i direktorijume koje želite da arhivirate.