Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Statistika korišćenja naloga

Statistika korišćenja naloga

 

Na levoj strani cPanel menija nalazi se odeljak statistike / Statistics. Na ovom mestu možete pratiti korišćenje resursa za svoj nalog.

 

 

Na ovom mestu između ostalog možete proveriti sledeće :

 

Main Domain – Glavni domen za nalog

Disk Space Usage – Iskorišćenost diska za nalog

Monthly Transfer – Mesečni transfer podataka koji generiše Vaš sajt. U sumu transfera se uračunava i odlazni i dolazni saobraćaj

MySQL Disk Space – Prikazuje koliko baze koje ste kreirali učestvuju u zauzetosti diska

Subdomains – Prikazuje koliko imate iskorišćenih poddomena za sajt

Parked Domains – Prikazuje broj parkiranih domena

Addon Domains – Prikazuje broj dodatih domena

FTP Accounts – Broj FTP naloga

SQL Databases – Broj mySQL / PostgreSQL baza

Last Login From – IP adresa koja je poslednja pristupila panelu

 

Ukoliko želite da vidite još više informacija nego što je prikazano potrebno je da kliknete na dugme Expand Stats.

 

 

Na dopunjenoj listi naćićete informacije :

CPU Time Usage – prikazuje zauzetost procesora za Vaš sajt.

Možete pogledati i grafikon zauzeća klikom na Click Here gde možete videti zauzetost u poslednja 24 sata ili poslednjih nedelju dana.

 

Full Process list – Lista procesa koji koristi Vaš sajt