Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

cPanel dozvole za fajlove / file permissions

Dozvole nad fajlovima

 

Svi fajlovi na UNIX platformama (uključujući Linux i druge derivate UNIX-a) koriste dozvole kako bi pristupili fajlovima. Na ovaj način operativni sistem zna kako da se ophodi prema zahtevima za čitanje, pisanje i startovanje. Postoje tri tipa dozvola:

Read – čitanje

Write – pisanje

Execute – startovanje

Dozvole pristupa su podeljene takođe u tri grupe

Users – Vlasnik fajla

Group – Drugi fajlovi koji su u istom direktorijumu ili grupi

World – Svi ostali

 

Web server mora da ima određene dozvole kako bi mogao da prikaže html stranicu. Sledeće dozvole moraju biti podešene kako bi Vaš sajt funkcionisao kako treba.

1. Svi HTML fajlovi moraju biti sa dozvolom za čitanje od strane svih. Numerička oznaka za ovo je 644 .

2. Svi direktorijumi moraju biti sa dozvolom startovanja. Numerička oznaka za ovo je 755.

3. Svi CGI fajlovi moraju biti sa dozvolom startovanja od strane svih. Numerička oznaka je 755

 

Kako promeniti dozvole nad fajlom

 

Korak 1. Otvorite svoj browser za fajlove / File Manager i dođite do foldera gde se fajl nalazi.

Korak 2. Kliknite na fajl / ili folder čije dozvole želite da primenite

Korak 3. Kliknite na Change Permissions na vrhu stranice File Manager-a

Korak 4. Kliknite na one kockice koje će Vam obezbediti odgovarajuće dozvole

Korak 5. Kliknite na dugme Change Permissions kada sve podesite kako želite.