Pomoć za vaš hosting i domen

Baza znanja po temama

Kako mogu da podesim svoj domen da pokazuje na poddomen na mom sajtu?

Kako mogu da podesim svoj domen da pokazuje na poddomen na mom sajtu?

 

Kako bi ste imali novi domen koji pokazuje na poddomen na Vašem sajtu potrebna Vam je još jedna funkcija koju ima cPanel a to je “Addon domain”

 

Kako bi ste koristili addon domain funkciju potrebno je da da imate Addon Slot i još jedan domen u svom vlasništvu.

Ako već imate svoj domen potrebno je da ga dodate u slot addon domain. Cpanel > Addon domains.

 

Addon Domeni / Dodati domeni

 

Korak 1. Kako bi ste pristupili alatu Addon Domain, kliknite na odgovarajuću ikonicu koja se nalazi u glavnom prozoru cPanel-a.

Korak 2. Ukucajte nalziv addon/dodatnog domena domena u prazno polje pored linka New Domain Name

Korak 3. Ukucajte ime direktorijuma koji sadrži poddomen na koji će dodati domen pokazivati u prazno polje pored linka Subdomain/FTP Username : (Ovaj direktorijum će za dodati domen biti glavni na isti način na koji je public_html/ direktorijum glavni direktorijum Vašeg podrazumevanog domena)

Korak 4. Ukucajte lozinku za dodati domen i onda kliknite na Add Domain!

 

Kako ukloniti dodati domen?

 

Korak1. Kako bi ste pristupili alatu Addon Domain, kliknite na odgovarajuću ikonicu u cPanel prozoru.

Korak 2. Kako bi ste uklonili dodati domen samo kliknite na link Remove koje se nalazi pored njega

 

Takođe, možete redirektovati dodati domen na neki drugi URL koristeći link Manage Redirection .